top of page

TEN CHI Dojo
TIEN = de lucht
CHI =
de aarde
De mens daar tussenin

Aan de linkerkant is de schildpad stabiliteit, verankerd in de grond.
Aan de rechterkant staat de adelaar voor mobiliteit, vloeibaarheid en snelheid.
In het midden staat deOh jij,die de vermenging van het positieve en het negatieve tot uitdrukking brengt. Wanneer het positieve maximaal is, zijn de negatieve punten en wanneer het negatieve maximaal is, de positieve punten.
Het heeft niets te maken met yin en yang.

bottom of page