top of page
Wapenschild voor Ten Chi-site.

TIEN = de lucht
CHI = aarde
De mens daar tussenin

Aan de linkerkant is de schildpad stabiliteit, verankering in de grond.
Aan de rechterkant staat de adelaar voor mobiliteit, vloeibaarheid, snelheid. 
Centraal staat de ho tou,die de verwevenheid van het positieve en het negatieve uitdrukt. Wanneer het positieve maximaal is, wijzen de negatieve punten en wanneer het negatieve maximaal is, wordt het positieve 
punt. Het heeft niets te maken met yin en yang. 

bottom of page